Bij KCtennis.nl willen we graag dat iedere klant tevreden is. Hierdoor hanteren wij ook een eenvoudige klachtenprocedure om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Uw klacht kunt u via de e-mail (info@kctennis.nl of via de pagina contact) aan ons kenbaar maken. Ook kan deze schriftelijk worden ingediend bij KCtennis & padel: Kruisstraat 28, 5351 HD Oss.

Nadat we uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht dit onverwachts meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wij zullen ten alle tijden proberen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Is het niet mogelijk om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Stichting Webshop Keurmerk. KCtennis & padel zal aan de Stichting Webshop Keurmerk medewerking verlenen bij het oplossen van het geschil. Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van het Webshop Keurmerk welke wordt beheerd door Teurlings & Ellens Advocaten te Amsterdam.
Na het indienen van een klacht, wordt de indiener schriftelijk (of via e-mail) op de hoogte gehouden van vervolg stappen.
 
Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. KCtennis.nl onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.

Product toegevoegd om te vergelijken